MamaPediatra dla Kliniki

MamaPediatra dla Kliniki
Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Dag Chmurzynska-Rutkowska

zbiera na

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku