Wsparcie dla Domu Hospicyjnego dla Dzieci "Bursztynowa Przystań"

Wsparcie dla Domu Hospicyjnego dla Dzieci "Bursztynowa Przystań"
Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Finastra Global Limited

zbiera na

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni