Licytacje-dla-Kasi

Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Sylwia- Pomoc charytatywnie

zbiera na

PILNE!

Kasia umiera, a ja błagam o ratunek! Jej życie wyceniono na olbrzymie pieniądze...