Każdy, codziennie, trochę... uratujmy uszko Sebastiana

Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Marek Kocejko

zbiera na

Ocalmy go przed cierpieniem i ciszą... Sebuś wciąż może słyszeć!