Lato z AliRun2021 - wspieramy Lenego

Lato z AliRun2021 - wspieramy Lenego
Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza “Przyjaciele Alego”

zbiera na

PILNE!
9 dni do końca

Leonard Ociepka