500 zł
Artur P
Remont i dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Szlachetne Anioły, ul. s. H. Herman 1 w Klimontowie
Skarbonka na rzecz organizacji:
Pokaż tę darowiznę znajomym