Koronawirusie, my nie chcemy tu cię!

Koronawirusie, my nie chcemy tu cię!
Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA