Milion wpłat po 7zł

Milion wpłat po 7zł
Kwota wsparcia
Podgląd Twojej darowizny
0 zł

Przed chwilą

Magda Teklak

zbiera na

Antonina Maria Dąbrowska