Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA Federacja Skautingu Europejskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Prowadzimy działalność oświatowo-wychowawczą na rzecz ogółu społeczności, której celem jest dostarczenie dzieciom i młodzieży środków osobistego rozwoju.
 
Praktykujemy tradycyjną metodę skautową opracowaną przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwinięta przez Jakuba Sevina i założycieli harcerstwa polskiego, w oparciu o zasady religii rzymskokatolickiej i poprzez możliwie najszerszą współpracę z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.
 
Promujemy wśród swoich uczestników i członków oraz innych osób: dbałości o zdrowie, higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport oraz szacunek dla przyrody.
 
Troszczymy się o rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności i gospodarności.
 
Dbamy o zdobywanie wiedzy w szkole i poza nią, kształtowanie charakteru i przygotowanie do wykonywania zawodu.
 
Troszczymy się o okazywanie szacunku oraz niesienie pomocy innym bez względu na rasę, narodowość i wyznanie.

Rozwijamy przyjacielskie kontakty z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich i naukę języków obcych oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wpłaty

Ładuję...