STOWARZYSZENIE "KULTURY I JĘZYKA TURECKIEGO"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WROCŁAW, dolnośląskie

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:

- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ ZWŁASZCZA W ZAKRESIE ROZSZERZANIA WIEDZY NA TEMAT KULTURY TURECKIEJ, INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE WSPIERANIA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZIN I OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS.

- DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BEZPOŚREDNIA
AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY W SPOŁECZEŃSTWIE, UKIERUNKOWANA NA WSPÓŁISTNIENIE W GRUPACH SPOŁECZNYCH, ZARÓWNO OSÓB ZDROWYCH JAK I CHORYCH A TAKŻE WYALIENOWANYCH. PONADTO ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ,

- PROJEKTÓW, WOLONTARIATU MIĘDZYNARODOWEGO, WYJAZDÓW W CELU DOSKONALENIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI, DAJĄCYCH LEPSZY POCZĄTEK NA ŻYCIE, ORAZ TWORZENIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI POPRZEZ SZKOLENIE JĘZYKOWE, KULTUROWE I EDUKACYJNE.

- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ POPRZEZ SPORT, TANIEC,
REKREACJĘ ETC.; INTEGRACJA SPOŁECZNA; DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZDROWIA I KONDYCJI FIZYCZNEJ, TAKŻE NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI I KULTURAMI. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚĆI LOKALNYCH, ORAZ PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.