Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

typ Szpital

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu jest jedyną w Województwie wielkopolskim placówką dedykowaną do zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 u dzieci. Naszym zadaniem jest wykluczanie zakażenia tym wirusem u pacjentów od 0 do 18 r.ż., a w przypadku potwierdzenia tego zakażenia hospitalizowanie i leczenie tych dzieci.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podstawowym celem działania jednostki jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.

Szpital udziela, głównie pacjentom z całej Wielkopolski i województw ościennych,  świadczeń w zakresie:

1) Leczenia szpitalnego – świadczenia dla dzieci w zakresie: alergologia, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby płuc, choroby zakaźne, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, kardiochirurgia, kardiologia, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, onkologia i hematologia, otorynolaryngologia, pediatria, reumatologia, transplantologia kliniczna,  dziecięca izba przyjęć;

2) Poradni specjalistycznych – świadczenia dla dzieci w zakresie: alergologii, audiologii i foniatrii, chirurgii, chorób metabolicznych, gruźlicy i chorób płuc, chorób zakaźnych, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, kardiochirurgii, nefrologii, neurochirurgii, onkologii i hematologii, otolaryngologii, reumatologii, transplantologii, urologii;

3)  Leczenia psychiatrycznego: świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych;

oraz programów lekowych, świadczeń kardiologii interwencyjnej, dializoterapii i innych wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Wpłaty

Ładuję...