STOWARZYSZENIE NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY UBEZPIECZENIOWEJ

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY UBEZPIECZENIOWEJ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

UDZIELANIE WSPARCIA MATERIALNEGO OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ.