STOWARZYSZENIE NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY UBEZPIECZENIOWEJ

STOWARZYSZENIE NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY UBEZPIECZENIOWEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

UDZIELANIE WSPARCIA MATERIALNEGO OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ.