Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji

Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Naszą misją jest ochrona godności osób niepełnosprawnych poprzez działania artystyczne a szczególnie teatr.

 

Wierzymy że sztuka to platforma gdzie idea integracji w pełni się urzeczywistnia.

 

Przy Stowarzyszeniu powstał w 2002 roku zespół teatralnyTeatr trochę Inny”.

 

Ideą przedsięwzięcia jest praca z osobami i grupami zagrożonymi społeczną marginalizacją (osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i intelektualnie, młodzież, bezdomni, uchodźcy, seniorzy itp.) nad spektaklami o wysokich walorach artystycznych. Aktorami są osoby wykluczone społecznie, które dzięki sztuce istnieją w tej samej przestrzeni społecznej co każdy z nas

 

Zajmujemy się edukacją artystyczną i terapią poprzez sztukę. Prowadzimy m.in. warsztaty twórcze, szkolenia psychologiczne, antydyskryminacyjne, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną.