Fundacja Śląskie Anioły

Fundacja Śląskie Anioły

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Fundacja Śląskie Anioły prowadzi działalność charytatywną, ukierunkowaną na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los i wymagającym specjalnej opieki. Od 2005 roku działaliśmy jako Fundacja K S M, wspierając osoby starsze i wykluczone oraz samotnych rodziców. Od 2016 roku, jako Fundacja Śląskie Anioły, całe swoje siły i możliwości angażujemy w pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, dla których los był szczególnie okrutny. W ciągu roku organizujemy szereg akcji charytatywnych oraz stwarzamy warunki do organizacji spotkań, wyjazdów, wycieczek oraz innych przedsięwzięć dla dzieci i rodzin. Przygotowujemy i dostarczamy wyprawki szkolne, przedmioty pierwszej potrzeby oraz paczki okolicznościowe i żywnościowe. Przed nami wiele inicjatyw opatrzonych tym, co dla nas najważniejsze - uśmiechem naszych podopiecznych. Zarząd Fundacji oraz wszystkie osoby działające na rzecz Śląskich Aniołów nie pobierają wynagrodzenia za swoje działania. Pełną księgowość, również w formie non profit, prowadzi biuro rachunkowe.