Stowarzyszenie Słoneczko w Skaryszewie

Stowarzyszenie Słoneczko w Skaryszewie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Skaryszew, mazowieckie

Stowarzyszenie Słoneczko w Skaryszewie zajmuje się podejmowaniem wszelkich działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z różnorakimi niepełnosprawnościami oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach naszych zadań statutowych zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych Wyjazdowe Warsztaty Terapeutyczno-Edukacyjne w Środowisku Wodnym na basenie NEPTUN w Radomiu. Termin rozpoczęcia zajęć w ramach warsztatów przewidziany jest na wrzesień 2014 roku. Koszt całego przedsięwzięcia oscyluje w granicach 9 000 zł.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalnośc od lutego 2014 roku i nie posiada jeszcze środków własnych na realizację zadań statutowych.
W związku z powyższym sumpty niezbędne do realizacji warsztatów musimy pozyskać w głównej mierze od ludzi dobrej woli.

Udało nam się już zakupić specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Dzieciaki i ich rodzice nie mogą się doczekać, kiedy wejdą do wody, ale na to potrzebne są pieniądze.

Pomogli

Ładuję...