Fundacja Slow Beskid

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Korczyna, podkarpackie

Fundacja Slow Beskid od początku swojej działalności opiekuje się Polonią we Wschodniej części Ukrainy. Szczególną troską otaczamy Młodzieżowy Klub Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Energodarze oraz Klub Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Zaporożu. Fundacja organizuje lub wspiera organizację akcji letnich tych środowisk polonijnych, wspomaga organizację wydarzeń polonijnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tych miastach, np. konkursów wiedzy o Polsce, koncertów z okazji ważnych świąt państwowych i kościelnych, konferencji naukowych na temat więzi ukraińskiej Polonii z Macierzą. Działaniem Fundacji było także wynajęcie i wyposażenie stałej siedziby dla Polonii w Energodarze.