Krok ku samodzielności

"Do naszego życia pasują tylko Ci ludzie, którzy mają dobre i szczere serce"

OWUS jest jednostką organizacyjną Towarzystwa pomocy Brata Alberta.  Placówka zapewnia całodobowe wsparcie dla osób wymagających usług z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek, bezdomność.

Aby zatrzymać, cofnąć lub opóźnić ujemny proces dobrostanu, należy uwzględnić holistyczne podejście i zadbać o pozostałe sfery życia każego człowieka. Nuda przyczynia się do pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego. 

Mieszkańcy Placówki wymagają gimnastyki usprawniającej. Do tego niezbędny jest zdalny sprzęt dopasowany do indywidulanych potrzeb chorych i niepełnosprawnych. 

Wsparli

10 zł

Basia

Deklaruję wpłaty co miesiąc. Dobrą robotę robicie
10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,13%
20 zł Wsparły 2 osoby CEL: 15 000 ZŁ