Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję

Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wołomin, mazowieckie


Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję niesie pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy.

Nie wszystkie dzieci będą mogły powiedzieć TATA, MAMA czy BA-BA-BAM. Niektóre z nich, zamiast mówić, będą musiały nauczyć się pokazywać obrazki, albo tylko gesty, czasami zrozumiałe jedynie dla mamy. A jak wtedy powiedzieć o szczęściu, o tym, że boli albo, że chcę cukierka. Każdy z tych komunikatów jest bardzo ważny.

Nasza Fundacja wspiera terapią i edukacją dzieci, które nie potrafią powiedzieć pierwszych, długo oczekiwanych słów. Pomagamy powiedzieć pierwsze słowa - te najważniejsze, długo oczekiwane, wypracowane wieloma godzinami zabiegów, terapii i zabawy. 


Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i integracyjne mające na celu rozwój dziecka na każdym etapie jego życia. Oferujemy pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży:

z zaburzeniami słuchu i mowy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dziecięcym porażeniem mózgowym z zaburzeniami genetycznymi z opóźnionym rozwojem mowy coraz częściej obejmujemy opieką dzieci, które nie otrzymały pomocy w innych placówkach, ze względu na utrudnioną diagnozę.

Korzystając z możliwości wspierania terapią, koncentrujemy się na wszystkich aspektach rozwoju dziecka:

poznawczym - rozszerzając jego wiedzę; społecznym – dbając o poprawne relacje w grupie rówieśników, w przedszkolu, szkole i na podwórku; rozwoju mowy i komunikacji - poprzez naukę poprawnej wymowy, lub w przypadku dzieci niemówiących poprzez naukę komunikacji zastępczej - gestów, obrazków, czy języka migowego; rozwoju emocjonalnym - umiejętne wykorzystanie potencjału dziecka i zwracanie uwagi na mocne strony każdego dziecka, poprzez umiejętną pracę z wykorzystaniem zabawy i zapewnieniem bezpieczeństwa dziecku w trudnych sytuacjach, a także dbając o sytuację najbliższego otoczenia dziecka - poprzez działania oddziałujące na rodzinę, szkołę i otaczający dziecko świat.


 

Wpłaty

Ładuję...