Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję

Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Wołomin, mazowieckie


Fundacja Słyszę-Mówię-Czuję niesie pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy.

Nie wszystkie dzieci będą mogły powiedzieć TATA, MAMA czy BA-BA-BAM. Niektóre z nich zamiast mówić będą musiały nauczyć się pokazywać obrazki, albo tylko gesty, czasami zrozumiałe jedynie dla mamy. A jak wtedy powiedzieć o szczęściu, o tym, że boli albo, że chcę cukierka. Każdy z tych komunikatów jest bardzo ważny.

Nasza Fundacja wspiera terapią i edukacją dzieci, które nie potrafią powiedzieć pierwszych, długo oczekiwanych słów. Pomagamy powiedzieć pierwsze słowa - te najważniejsze, długo oczekiwane, wypracowane wieloma godzinami zabiegów, terapii i zabawy. 


Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i integracyjne mające na celu rozwój dziecka na każdym etapie jego życia. Oferujemy pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży:

 • z zaburzeniami słuchu i mowy
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dziecięcym porażeniem mózgowym
 • z zaburzeniami genetycznymi
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • coraz częściej obejmujemy opieką dzieci, które nie otrzymały pomocy w innych placówkach, ze względu na utrudnioną diagnozę.

Korzystając z możliwości wspierania terapią koncentrujemy się na wszystkich aspektach rozwoju dziecka:

 • poznawczym - rozszerzając jego wiedzę;
 • społecznym – dbając o poprawne relacje w grupie rówieśników, w przedszkolu, szkole i na podwórku;
 • rozwoju mowyi komunikacji - poprzez naukę poprawnej wymowy, lub w przypadku dzieci niemówiących poprzez naukę komunikacji zastępczej - gestów, obrazków, czy języka migowego;
 • rozwoju emocjonalnym - umiejętne wykorzystanie potencjału dziecka i zwracanie uwagi na mocne strony każdego dziecka, poprzez umiejętną pracę z wykorzystaniem zabawy i zapewnieniem bezpieczeństwa dziecku w trudnych sytuacjach,
 • a także dbając o sytuację najbliższego otoczenia dziecka - poprzez działania oddziałujące na rodzinę, szkołę i otaczający dziecko świat.


 

Pomogli

Ładuję...