Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krotoszyn, wielkopolskie

Niesiemy pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, starając się zwiększyć ich udział w życiu społecznym.
 
Pomagamy osobom bezrobotnym, samotnym matkom, osobom marginalizowanym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Organizujemy i prowadzimy świetlice rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz warsztaty terapii zajęciowej.
 
Dla naszych podopiecznych rok, rocznie umożliwiamy wyjazdy na integracyjne kolonie i półkolonie.
 
Tworzymy mieszkania chronione dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz osób starszych i niedołężnych.
 
Przeciwdziałając marginalizacji prowadzimy szkolenia, kursy, konsultacje oraz doradztwo ze specjalistami w różnych dziedzinach dla osób nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Pomagamy tworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych wspomagając ich zatrudnienie.
 
Organizujemy i prowadzimy ośrodek rehabilitacji i terapii ruchowej w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego oraz pracownię logopedyczną i psychologiczną.
 
Integrujemy osoby niepełnosprawne również poprzez zawody sportowe i rekreacyjne wykorzystując zdrowe elementy współzawodnictwa.
 
Udzielamy szkołom i placówkom o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profiaktyczno-terapeutycznym wszechstronnej pomocy.

Wpłaty

Ładuję...