Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tczew, pomorskie

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.
 
Prowadzimy działania zmierzające do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
 
Wspieramy i promujemy nowatorskie formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi.
 
Organizujemy i prowadzimy różne formy edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 
Popularyzujemy zagadnienia dotyczące możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 
Zapobiegamy izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
 
Zorganizowaliśmy bank danych na temat: upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, osób nim dotkniętych w kraju i państwach Unii Europejskiej.
 
Organizujemy i realizujemy szkolenia i konferencje dla rodziców i specjalistów.
 
Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy terapeutyczne, zajęcia w ramach Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla dorosłych.
 
 
Wydajemy poradniki i informatory dotyczące osób niepełnosprawnych i dokonań Stowarzyszenia.
 
Organizujemy różne formy wypoczynku i terapii osób niepełnosprawnych m.in. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze.