Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU

Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym pragnieniem jest stworzenie przestrzeni do realizacji projektów artystycznych. Główne zadanie na dziś stanowi przywrócenie do życia Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku i  zainicjowanie w nim Laboratorium Kultury in Situ. Nasz cel stanowi także utworzenie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Realizacja naszych pasji artystycznych ma w zarysie najpełniej wyrażać się w miejscu, w którym każdy będzie mieć możliwość przedstawienia innym swoich działań twórczych. Wszystko to oczywiście będzie się odbywać w kręgu ludzi, lubiących debatować na temat szeroko rozumianej Sztuki przez duże 'S'. Innymi słowy, tym, którzy na co dzień inspirują, jak również chcą być inspirowani, Laboratorium daje możliwość samorealizacji. Fundacja stanowi też swoisty parasol dla dóbr dziedzictwa narodowego - to znaczy - w zamyśle Fundacji leży idea ochrony dóbr kultury i sztuki.

W ramach podejmowanych przez nas projektów artystycznych, mamy nadzieje nie tylko na promowanie wizerunków lokalnych artystów, ale także na promocję dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Myślimy przy tym nie tylko o artystach, ale również o mieszkańcach tego regionu. Chcemy przyczyniać się do aktywizacji społecznej osób wykluczonych, które w przyszłości, być może, będą mogły znaleźć zatrudnienie w obrębie ośrodka.

Pod względem programowym dzielimy (umownie) nasze Laboratorium Kultury na trzy bloki:

Blok poświęcony sztuce współczesnej

Blok dotyczący twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Blok na temat prototypów architektonicznych