Sołecka Skarbonka

Bogdan Czaplicki
organizator skarbonki

Sołtyski i Sołtysi.

Działacze wiejscy. Pokażmy naszą siłę i moc. 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Ania
20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Ania

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
69%
3 464 zł Wsparły 144 osoby CEL: 5 000 ZŁ