Sołecka Skarbonka

Bogdan Czaplicki
organizator skarbonki

Sołtyski i Sołtysi.

Działacze wiejscy. Pokażmy naszą siłę i moc. 

Wsparli

25 zł

Sołtys Sołectwa Anna Procanin - puzle 3d

Trzymaj się!!!
50 zł

Anonimowy Pomagacz

22 zł

Anna Procanin Sołtys Sołectwa Bieczyno

55 zł

Anna Procanin Sołtys Sołectwa Bieczyno

110 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
69%
3 464 zł Wsparły 144 osoby CEL: 5 000 ZŁ