Stowarzyszenie Auxilium przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie

Stowarzyszenie Auxilium przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Piaseczno, mazowieckie

Celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka, dofinansowanie podstawowych potrzeb wychowanków Ośrodka, zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,  promocja Ośrodka w powiecie piaseczyńskim i poza nim, propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej, gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji oraz darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia, opracowywanie programów edukacyjnych adresowanych do uczniów z wykorzystaniem dotacji na projekty rozwojowe, opracowywanie ofert na realizację imprez oraz wsparcie uczniów mających szczególnie trudną sytuację życiową i promowanie aktywności uczniów w różnych dziedzinach.