Stowarzyszenie Auxilium przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie

Stowarzyszenie Auxilium przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Piaseczno, mazowieckie

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka,
  2. dofinansowanie podstawowych potrzeb wychowanków Ośrodka,
  3. zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  4.  promocja Ośrodka w powiecie piaseczyńskim i poza nim,
  5. propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej,
  6. gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji oraz darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia,
  7. opracowywanie programów edukacyjnych adresowanych do uczniów z wykorzystaniem dotacji na projekty rozwojowe,
  8. opracowywanie ofert na realizację imprez oraz wsparcie uczniów mających szczególnie trudną sytuację życiową i promowanie aktywności uczniów w różnych dziedzinach.