Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS

Stowarzyszenie Ocalić Szansę - SOS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS jest organizacją non-profit, działającą na rzecz dzieci i młodzieży w ramach wyrównywania szans społecznych. Działamy od 2001 roku na terenie Wrocławia, gdzie prowadzimy Punkt Przedszkolny „Tęczowa Przystań” oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną. Wszystkie nasze placówki są bezpłatne.

Pod naszą bezpośrednią opieką znajduje się 25 podopiecznych w wieku od 3-14 lat. Stwarzamy dla nich szansę rozwoju na takim poziomie jak ich rówieśnicy. Nasi wychowankowie pochodzą z rodzin będących w trudnej sytuacji społeczno - ekonomicznej. Nie zmienia to faktu, że posiadają bardzo duży potencjał intelektualny i emocjonalny, który często jest niedostrzegany z uwagi na ich sytuację życiową.

W naszej placówce podopieczni doświadczają atmosfery życzliwości i wrażliwości na ich problemy czego często brakuje w ich bliskim środowisku. Pokazujemy im, że można żyć inaczej: pełniej i ciekawiej, że na świecie jest wiele różnych ciekawych kultur i narodów. Zaciekawiamy dzieci naszymi pasjami fotografią, filmem, teatrem, sportem. Organizujemy dla nich wycieczki i obozy.

W placówkach uczymy dzieci i młodzież, że na świecie istnieją życzliwi ludzie i że oni także mogą takimi ludźmi być. Pokazujemy dzieciom, że mają wpływ na swoje życie i mogą realizować własne plany i marzenia. Dzięki temu wzrasta ich poczucie własnej wartości, zaufanie do ludzi i umiejętności życiowe. To pozwala im nabrać wiary, że mogą zmienić swoje życie na lepsze.

Nasze działania dochodzą do skutku dzięki wsparciu wielu osób, którym los dzieci nie jest obojętny.

Cele statutowe:

Poprawa warunków życia dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz tworzenie możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, kulturalnego i fizycznego.

Wpłaty

Ładuję...