Fundacja Instytutu na Spartańskiej

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój działalności Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

·         Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych oraz pomoc finansową i rzeczową na rzecz inicjatyw podejmowanych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,

·         Inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie geriatrii, reumatologii i rehabilitacji, a także pokrewnych,

·         Optymalizację leczenia i jakości pracy w Instytucie,

·         Popularyzację wiedzy, a zwłaszcza organizowanie konferencji naukowych i innych wydarzeń popularnonaukowych,

·         Wspieranie rozwoju pracowników.

Pomogli

Ładuję...