Fundacja Spirits of Hope

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Fundacja SPIRITS OF HOPE obecnie skupia się na pomocy ofiarą wojny na terenie Ukrainy . Jesteśmy grupą wolontariuszy działającą od lutego 2022 r. na rzecz wsparcia ludności cywilnej, której głównym priorytetem jest dostarczanie pomocy humanitarnej na tereny bezpośrednio lub pośrednio dotknięte działaniami zbrojnymi .

Obecny obszar Naszych działań to tereny przyfrontowe Wschodu i Południa Ukrainy, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna .

Nasze działania nakierowane są na niesienie pomocy humanitarnej dzieciom i osobom starszym . W miarę możliwości staramy się również pomagać bezdomnym zwierzętom, których liczba na terenach Naszych działań bardzo wzrosła .

Wpłaty

Ładuję...