Fundacja SPRAWNI INACZEJ

Fundacja SPRAWNI INACZEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Naszą misją jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie nowych ośrodków kształcenia, terapii i rehabilitacji oraz miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Do naszych kluczowych zadań należy również integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, promocja sztuki osób niepełnosprawnych oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat niepełnosprawności, prowadząc kursy i szkolenia.

Prowadzimy pracownię ceramiczną, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gdańsku, w której na co dzień powstają prace ceramiczne i malarskie naszych podopiecznych. Naszą sztukę prezentujemy na festynach, wystawach (m.in. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, w Galerii „Promyk” w Gdańsku czy w Druskiennikach na Litwie), aukcjach charytatywnych, kiermaszach.

Przy naszej Fundacji działa też grupa teatralna "Pracownia terapii przez twórczość".

Co roku organizujemy turnusy rehabilitacyjne w Danii, dzięki pomocy zaprzyjaźnionej duńskiej organizacji.

Z powodzeniem rozwinęliśmy działalność w kilku miastach Polski, w których prowadzimy placówki terapeutyczne.