Szpital MSWiA w Białymstoku

typ Szpital

lokalizacja Białystok, podlaskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z dniem 14 kwietnia 2020 r. zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do hospitalizowania pacjentów zakażonych COVID-19 na terenie województwa podlaskiego.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej istnieje zwiększone zapotrzebowanie
na środki ochrony osobistej: maseczki FFP2 i FFP3 oraz chirurgiczne, kombinezony ochrony biologicznej, jednorazowe fartuchy barierowe oraz fartuchy flizelinowe, rękawiczki, gogle, przyłbice, płyny do dezynfekcji. Jednoimienny szpital zakaźny powinien być wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą sprawne diagnozowanie, natomiast jego personel medyczny winien posiadać odpowiednie zabezpieczenie ochronne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc i zachęcamy do dokonywania wpłat.  Zapewniamy, że pieniądze wpłacone na powyższy cel przeznaczone zostaną wyłącznie na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego.

Mile widziane jest również wsparcie rzeczowe poprzez zakup brakujących materiałów lub sprzętu.

Nawet najmniejszy gest ma wielkie znaczenie i dają Nam motywację do dalszej pracy
i utwierdzają Nas w przekonaniu, że praca, jaką wykonuje cały personel SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego jest ważna i doceniana.

Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie i pomoc.