Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krosno, podkarpackie

Rehabilitujemy dzieci i młodzież  z wadą słuchu. Pomagamy również chorym z takim zaburzeniami jak autyzm, alalia, czy zespół Downa. 

Prowadzimy zajęcia grupowe, jak i rehabilitację domową.

Pragniemy, aby chorzy mogli swobodnie i niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. Chcemy integrować osoby niesłyszące ze słyszącymi rówieśnikami. 

Mamy pod swoją pieczą 250 dzieci z całego województwa podkarpackiego. 

Organizujemy zajęcia integracyjne i liczne turnusy rehabilitacyjne. 

Zorganizowaliśmy, np. 5 turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ze znacznym i głębokim stopniem dysfunkcji mowy. W ciągu dwóch tygodni dzieci miały możliwość codziennego uczestniczenia w indywidualnej i grupowej terapii językowej. W trakcie turnusów prowadzone były liczne warsztaty pedagogiczne. Rodzice uczestniczący w sesjach terapeutycznych, uczyli się jak skutecznie rehabilitować dziecko w domu.  

Prowadzimy grupy wsparcia dla rodziców, współpracujemy z nauczycielami w szkołach. 

Organizujemy różnego rodzaju konferencje, posiedzenia, wystawy, pokazy. 

Współpracujemy z Ośrodkiem Diagnostyczno - Leczniczo - Rehabilitacyjnym
mieszącym się w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. 

Współdziałamy również z instytucjami społecznymi, oświatowymi, kulturalnymi, które mają na celu jak najlepszą integrację dzieci z wadą słuchu ze społeczeństwem. 

Prowadzimy również Bank Aparatów Słuchowych. W 2009 roku wypożyczono 17 aparatów, w tym 10 do głębokich niedosłuchów. 

Z góry dziękujemy za poparcie naszej misji.