Fundacja Start ME Up

Fundacja Start ME Up

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Legnica, dolnośląskie

Fundacja start ME up powstała z potrzeby niesienia pomocy osobom, które w wyniku okoliczności życiowych nie miały szans na samorozwój, kształcenie się i odkrywanie swoich talentów. Pragniemy dać im szansę na START.

Nasz główny cel to szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży oraz warsztaty i szkolenia dla dorosłych. Nasze działania skupiamy przede wszystkim na pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniach wspomagających rozwój demokracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Skupiamy się na korepetycjach oraz dodatkowych zajęciach dla dzieci i młodzieży, oraz organizacji warsztatów, szkoleń i spotkań dla dorosłych. Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz zajęcia z psychologiem i szkoleniowcami, których celem jest ukierunkowanie naszych podopiecznych na nowe możliwości. Mnogość kontaktów, które na przestrzeni ostatnich lat nawiązaliśmy w mieście, Polsce i za granicą sprawia, że pomoc, której udzielamy naszym podopiecznym, ma realny efekt i zakończenie - współpraca z wieloma przedsiębiorstwami, właścicielami firm czy innymi organizacjami pozarządowymi pozwala nam oprócz inspirowania i przekazywania wiedzy znajdować istniejące miejsca pracy i zapewniać ciągły i nieustanny rozwój. 

Ze względu na wybuch wojny u naszych najbliższych sąsiadów, w najbliższych miesiącach skupiamy wszystkie nasze działania na pomocy obywatelom Ukrainy.