Fundacja Stary Las

Fundacja Stary Las

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kamieniec Ząbkowicki, dolnośląskie

Działamy na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 
Dążymy do powiększenia areałów leśnych naszej planety poprzez sadzenie drzew różnych gatunków na jej powierzchni.
 
Staramy się chronić obszary leśne przed wycinką, dewastacją i innymi sytuacjami mającymi destruktywny wpływ na drzewostan.
 
Wspieramy inicjatywy mające na celu powiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.
 
Zasadą jaką kierujemy się w realizowaniu celów statutowych jest absolutna ekologia. Wszystko co jest dziełem człowieka musi być w 100% ekologiczne. Tak jak przyroda.

Współcześnie pojęcie „ekologii” jest zniekształcone i ma niewiele wspólnego z podstawowym znaczeniem tego słowa. Należy przede wszystkim sobie zdać sprawę z tego, że produkty, działania czy usługi „ekologiczne” nie istnieją, ponieważ energia używana w procesie wytwarzania oraz transportu owych produktów nie jest w 100% czysta.
Przyroda dla swoich potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych czerpie energię bezpośrednio ze Słońca. A ludzie? Głównie ze spalania drewna, ropy naftowej oraz węgla kamiennego. Jest to prymitywny, niezgodny z zasadami funkcjonującymi w przyrodzie sposób pozyskania energii. Konsekwencje takiego stanu rzeczy na różnych płaszczyznach, pośrednio i bezpośrednio negatywnie wpływają na całe życie mieszkające na Ziemi w tym ludzi.
 
 
 

Pomogli

Ładuję...