cele statutowe

Fundacja HAPPY LIFE
organizator skarbonki

CELEM NASZEJ FUNDACJI JEST POMOC:

  

* rodzinom niepełnym
 

* osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 

* osobom ubogim i przewlekle chorym
 

* młodzieży rozpoczynającej samodzielne

  życie

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 10 000 ZŁ