Stowarzyszenie Migaj Sercem

Stowarzyszenie Migaj Sercem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Legnica, dolnośląskie

Stowarzyszenie Migaj Sercem to organizacja pożytku publicznego wspierająca osoby niesłyszące (głuche, Głuche Kulturowo, słabosłyszące, za implantowane).

Wspieramy także osoby słyszące (rodziców, CODA- dzieci słyszące rodziców niesłyszących, SODA - słyszące rodzeństwo) oraz wszystkich, którzy chcą poznać Kulturę Głuchych i Polski Język Migowy.

Oferujemy dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego. 

Organizujemy  dla niesłyszących: spotkania tematyczne, wyjścia, wycieczki. Obecnie w dobie koronawirusa spotykamy się przez kamerę. Gdzie jest to bardzo wygodny sposób dla osób spoza miasta. Na terenie Legnicy działamy od 2012 roku.

Dla osób słyszących na Dolnym Śląsku prowadzimy: kursy Polskiego Języka Migowego, warsztaty, zajęcia "Świat Ciszy - pomigaj ze mną" w szkołach i przedszkolach, rozmowy z surdopedagogiem (dzieci niesłyszące) i pedagogiem (rodzice, rodzeństwo słyszące).

Stowarzyszenie powstało, aby prężnie działać. Każda wpłata pomaga nam wypełniać zadania na najwyższym poziomie.

Wpłaty

Ładuję...