Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja POMOCNA-DŁOŃ

Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja POMOCNA-DŁOŃ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kruklanki, warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja Pomocna-Dłoń powstało w 2000 roku.
 
Wspieramy inicjatywy propagujące działania na rzecz niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Niesiemy pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzimy działania oświatowe i kulturalne.

Współpracujemy z władzami administracji rządowej i samorządowej oraz z instytucjami zainteresowanymi problematyką pomocy ludziom potrzebującym wsparcia.

Współuczestniczymy w inicjowaniu i koordynowaniu imprez mających na celu integrację środowiska oraz organizowanie życia koleżeńskiego.

Prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 

Wpłaty

Ładuję...