Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie ARKA od 1994 roku prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W placówce świadczona jest pomoc w nauce, organizowane są zajęcia rozowjowe, terapeutyczne i edukacyjne. Dzieci otrzymują wsparcie pedagogów, psychologa i terapeutów. W placówce działa stołówka z własna kuchnią, która codziennie przygotowuje świeże, domowe posiłki.

Stowarzyszenie świdczy także pomoc rodzinom realizując wsparcie specjalistyczne, pomoc w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

Szczególnie ważną kwestia jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. W tym zakresie współracujemy z lokalnymi instytucjami i organizacjami starając się przeciwdziałać temu zjawisku i reagując na każdy zgłoszony przypadek.

W naszej codziennnej pracy wspieraja nas wolontariusze, którzy we wspołpracy z personelem wspierają podopiecznyc, szczególnie w zorganizowaniu korepetycji.

Wspóracujemy ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi darczyńcami i sponsorami. 

Pomogli

Ładuję...