AS - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

AS - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sobótka, dolnośląskie

Wychodzimy z założenia, że wzajemna pomoc w naszej niewielkiej wspólnocie sprawi, że życie w gminie będzie przyjemniejsze, a integracja mieszkańców będzie sprzyjać wzajemnej przyjaźni.

W centrum naszych działań jest pomoc potrzebującym rodzinom, osobom niepełnosprawnym. Bezpośrednio są z tym związane inicjatywy związane z ochroną i promocją zdrowia.

Ważnym elementem naszej działalności jest podnoszenie świadomości ekologicznej, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Regularnie organizujemy imprezy turystyczne i kulturalne, alby promować walory i wyjątkowość gminy Sobótka. Od początku istnienia fundacji, cyklicznie organizujemy:

- konkursy teatralne, czytelnicze i plastyczne

- wycieczki krajoznawcze i kulturalne

- pikniki zdrowia połączone z konsultacjami medycznymi

- imprezy okolicznościowe, np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilia

Od początku 2010 r. przygotowujemy się do otwarcia świetlicy dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w specjalny sprzęt rehabilitacyjny i audiowizualny.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować kurs dla bezrobotnych na „Asystenta osoby niepełnosprawnej”. A w wakacje otworzymy letnie centrum aktywności „Misiowa Dolina” oraz zorganizujemy kolonie dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.