Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Grodzisko Dolne, podkarpackie

CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE SIĘ RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH WSPÓŁDZIAŁANIE W KSZTAŁTOWANIU WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU TYCH DZIECI. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE JEDNOSTEK, PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ PODEJMOWANIE INNYCH RÓŻNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WYCHOWANIA, KULTURY I OŚWIATY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.