Stowarzyszenie Charytatywne im. K. Michalczyka

Stowarzyszenie Charytatywne im. K. Michalczyka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy osobom ubogim oraz dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, a w szczególności:

1. Działalność charytatywna i pomoc socjalna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji, przeciwdziałanie degradacji społecznej oraz wyrównywanie ich szans życiowych,

2. Pomoc w zdobywaniu wykształcenia, udzielanie stypendiów i zapomóg,

3. Pomoc w aktywizacji zawodowej i w zdobywaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych,

4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w wypoczynku letnim i zimowym oraz udziały w wycieczkach i imprezach krajoznawczych i sportowych,

5. Dofinansowanie posiłków, wydatków mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej,

6. Inna pomoc doraźna, w zależności od zmieniających się warunków życia,

7. Ochrona praw materialnych i niematerialnych poprzez pomoc prawną,

8. Udział w kształtowaniu prawa na rzecz środowisk ubogich i patologicznych.

Wpłaty

Ładuję...