Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej

Publiczne darowizny
38 000 zł
Wsparte cele
1
Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej