Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej

Publiczne darowizny
38 000 zł
Wsparte cele
2
Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej