Stowarzyszenie Stwarzania Aktywnych Możliwości Samozatrudniania Osób Niepełnosprawnych SAMSON

Stowarzyszenie Stwarzania Aktywnych Możliwości Samozatrudniania Osób Niepełnosprawnych SAMSON

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie SAMSON powstało w celu szerzenia wiedzy na temat zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pomimo zwiększającej się liczby pracodawców przejawiających zainteresowanie zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie.

Staramy się zmieniać postawy i opinie osób niepełnosprawnych i pracodawców dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Działamy na rzecz usuwania barier psychologicznych, zawodowych i społecznych uniemożliwiających lub utrudniających wejście osobom niepełnosprawnym na otwarty rynek pracy.

Aktywnie wspieramy osoby niepełnosprawne w procesie wchodzenia na rynek pracy poprzez zatrudnienie wspierane, dostosowane do potrzeb rynku pracy, szkolenia zawodowe, promocję, informację oraz współpracę z pracodawcami.

Inicjujemy, organizujemy i prowadzimy różnorodne formy zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stosownie do ich możliwości.

Prowadzimy szkolenia zawodowe, językowe i informatyczne.

Prowadzimy pośrednictwo pracy oraz ośrodki doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.

Wierzymy, że dzięki kreatywności członków Stowarzyszenia SAMSON jak i również dzięki pomocy osób i przedsiębiorstw uda nam się odnieść znaczący wpływ na rynek pracy osób niepełnosprawnych i na postrzeganie ich zdolności do podjęcia wielu zawodowych wyzwań.

Pomogli

Ładuję...