Stowarzyszenie Skolioza Polska

Stowarzyszenie Skolioza Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wołomin, mazowieckie

Stowarzyszenie Skolioza Polska zrzesza ludzi dotkniętych problemem skoliozy jak i bliskich, którzy ich wspierają w walce z chorobą.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia Skolioza Polska jest:

- Ochrona i promocja zdrowia
- Rozpoznawanie potrzeb dzieci oraz osób dorosłych chorych na skoliozę i ich rodzin
- Ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy na temat etiologii skoliozy
- Dostęp do informacji o nowych metodach leczenia oraz rehabilitacji
- Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń
- Promowanie działań informacyjnych w różnych środowiskach
- Uwrażliwienie społeczeństwa na chorych na skoliozę
- Pomoc merytoryczna dla chorych dzieci, ich rodzin i bliskich
- Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
- Organizowanie konferencji, szkoleń
- Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, Konsultantami Krajowymi oraz lekarzami