Stowarzyszenie WSE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

W ramach naszego działania statutowego:

Wspieramy edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce i zagranicą min. w Ugandzie.

Niesiemy pomoc sierotom i wdowom.

Wspieramy rodzinę, pomagamy rodzicom i osobom zainteresowanym w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego, artystycznego, fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Zakładamy i pomagamy w zakładaniu szkół oraz innych placówek o charakterze oświatowo-wychowawczym i naukowo-dydaktycznym.

Zbieramy środki na cel dożywiania dzieci. 

Prowadzimy wiele innych działań i aktywności pomagających i wspierających rodzinę, osoby  potrzebujące   i pokrzywdzone.

W realizacji powyższych i wielu innych działań współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą, których cel i charakter są podobne do celów naszego Stowarzyszenia.