Stowarzyszenie „Dobro Powraca”

Stowarzyszenie „Dobro Powraca”

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Stalowa Wola, podkarpackie

Stowarzyszenie „Dobro Powraca” powstało w celu wyzwolenia ukrytej energii ludzi, którzy chcą dla innych ludzi, dla swojego środowiska zrobić coś dobrego. W myśl motta, że kimkolwiek jesteś – masz szansę dzielić się sercem z innymi, a każdy dobry uczynek w dwójnasób zostanie Ci wynagrodzony.

Każdy, kto chce pomóc innym ludziom, poprzez aktywizowanie różnych środowisk (od dzieciaków po ludzi „trzeciego wieku”), w wielu dziedzinach życia społecznego, może w naszym Stowarzyszeniu znaleźć swoje miejsce. Bo to i kultura fizyczna w swych różnych wcieleniach, i kultura rozumiana jako strawa dla ducha, a także popularyzacja zdrowego stylu życia, wspieranie edukacji w szkole i poza nią, to dziedziny, w których nasze Stowarzyszenie chce dać mieszkańcom regionu szanse szerszego sięgania po zdrowie i pełny rozwój duchowy i fizyczny.

Stowarzyszenie prowadzi niezwykle ważne dla lokalnego środowiska działania popularyzatorskie i organizacyjne takie jak:

• promocja zdrowego stylu życia
• pomoc dla osób w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych
• hospicjum domowe
• pozaszkolne formy edukacji sportowej
• zajęcia sportowe, rekreacyjne
• różne formy edukacji pozaszkolnej
• działalność wspierająca edukację, w tym wydawnicza
• doradztwo edukacyjno-zawodowe
• pomoc psychologiczno-pedagogiczn

Wpłaty

Ładuję...