Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie powstało 17.03.1998r. Prowadzimy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od 24 lat. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie zrzesza 150 członków. Naszymi podopiecznymi są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

Przy Stowarzyszeniu działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Obejmujemuje on wsparciem 35 uczestników. Stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej  w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, kreatywności i poznawania świata, krawieckiej, małej poligrafii komputerowej, komputerowo-biurowej, technik artystycznych.                                                                                    

Stowarzyszenie realizuje również  projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną". Realizacja projektu jest wielospecjalistycznym i wieloprofilowym wsparciem dla 90-ciu podopiecznych,  dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. W ramach realizowanego projektu beneficjenci biorą udział w indywidualnej rehabilitacji ruchowej, masażu, terapii logopedycznej, psychologicznej, rewalidacyjnej, EEG Biofeedback, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Korzystają z zajęć komputerowych, zajęć na basenie, hipoterapii, akupresury.                                          

Przy Stowarzyszeniu działa również Świetlica Integracyjna "Razem". Zapewnia ona podopiecznym  wsparcie pedagogiczne, zajęcia wychowawcze, sportowo-rekreacyjne.  Uczestnikami Świetlicy są dzieci i młodzież z miasta Lublin oraz niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia.

Od 01.08.2018 przy Stowarzyszeniu zaczął działać Klub Seniora jako forma aktywizacji i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie poprzez pomoc asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego.
Stowarzyszenie co roku organizuje wyjazdy integracyjne.