Stowarzyszenie Fiore

Stowarzyszenie Fiore

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie działalności i rozwoju "miasteczka Fiore" w Trzciance koło Wilgi. "Miasteczko Fiore" należy do katolickiego ruchu Focolare, którego jednym z głównych celów jest budowanie jedności i braterstwa.  W praktyce realizuje się on przez nasze działania na rzecz ekumenizmu i  dialogu międzyreligijnego, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i wspólnotą lokalną. Realizujemy też zadania edukacyjne  (dzieci, młodzież, dorośli), socjalne, kulturalne, sportowe i rehabilitacyjne na rzecz jednostek, rodzin i społeczności lokalnych. Obecnie jednym z ważnych zadań Stowarzyszenia jest tworzenie w Trzciance "Integracyjnego punktu przedszkolnego", w którym będzie realizowany program wychowawczy opisany w pedagogii Chiary  Lubich, założycielki Ruchu Focolari. Jest on weryfikowany od wielu lat praktyką przedszkolną oraz najwyższymi ocenami instytucji oświatowych i  państwowych m.in. w takich krajach, jak Chorwacja i Słowenia. Od wielu lat naszymi podopiecznymi są także osoby niepełnosprawne, którym pomagamy (nie pobierając z tego tytułu żadnych prowizji) w realizacji zbiórek funduszy na leczenie, rehabilitacje oraz potrzebny sprzęt  rehabilitacyjny. Stowarzyszenie działa od 2007 roku a od 2008 roku posiada status OPP (organizacji pożytku publicznego). Można na nasza działalność przekazywać 1 % podatku - KRS 0000289594.


ZA WSZELKA POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.