STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja SOSNOWIEC, śląskie

Stowarzyszenie Pomagamy Sercem to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi, których serca są otwarte na dawanie nadziei dla dzieci, niepełnosprawnych i seniorów to JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA!

Możecie też przeczytać o nas na naszym Facebooku, do czego gorąco zachęcamy link poniżej:
https://www.facebook.com/ stowarzyszenieksp/  

Jesteśmy  organizacją zarejestrowaną pod koniec listopada 2017. Biuro stowarzyszenia mieści się w Sosnowcu (woj. śląskie). Jednakże zasięgiem swojej działalności organizacja obejmuje teren całego kraju. Mimo dwu letniej działalności mamy na koncie pewne osiągnięcia głównie w obszarze  seniorów i dzieci to na nich skupiamy największą uwagę to cel naszej statutowej misji dla dobra innych

Stowarzyszenie Pomagamy Sercem, jest stosunkowo młodą organizacją, ale zatem  z dużym doświadczeniem członków zarządu oraz wolontariuszy pracujących  w organizacjach pozarządowych   

 Nadrzędnym celem organizacji jest działalność charytatywna oraz humanitarna, obejmująca potrzeby duchowe oraz materialne człowieka. Działania stowarzyszenia są kierowane w stronę osób dotkniętych ubóstwem, zarówno rodzin z dziećmi, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci oraz młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Wspieramy osoby starsze i samotne, aktywizujemy młodzież oraz dzieci poprzez realizowanie programów pomocowych, zajęć bądź inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym czy prozdrowotnym. Seniorzy spotykają się w siedzibie  stowarzyszenia, stanowiąc zalążek klubu seniora. Dzieciom oraz młodzieży organizujemy aktywny wypoczynek. Opracowujemy projekty pomocowe oraz aktywizujące skierowane do zróżnicowanych grup wiekowych. 

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie Pomagamy Sercem, pomaga osobom bezdomnym, w zakresie udzielania pomocy rzeczowej, w postaci żywności, odzieży, zakupu leków oraz środków czystości. Od 2017 r. wspieramy dzieci w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią). Współpracujemy z innymi instytucjami takimi, jak np. Śląski Bank Żywności oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, a także bierzemy udział w projekcie operacyjnym o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Od września 2019 r. gdzie pomoc żywnościowa trafia do takich grup społecznych jak osoby dotknięte bezdomnością (często taką żywność bezdomnym dostarczają bezpośrednio nasi wolontariusze) kolejne grupy społeczne to rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej i społecznej osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i emeryci, których niskie dochody nie pozwalają na normalne i godne przeżycie w społeczeństwie.