STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja SOSNOWIEC, śląskie

Stowarzyszenie Pomagamy Sercem to most pomiędzy tymi, którzy potrzebują pomocy i tymi których serca są otwarte na dawanie nadziei dla dzieci , niepełnosprawnych i seniorów to JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA!

możecie też przeczytać o nas na naszym Facebooku do czego gorąco zachęcamy link poniżej:
https://www.facebook.com/ stowarzyszenieksp/  

Jesteśmy  organizacją zarejestrowaną pod koniec listopada 2017. Biuro stowarzyszenia mieści się w Sosnowcu ( woj. śląskie ) jednakże zasięgiem swojej działalności organizacja obejmuje teren całego kraju. mimo dwu letniej działalności mamy na koncie pewne osiągnięcia głównie w obszarze  seniorów i dzieci to na nich skupiamy największą uwagę to cel naszej statutowej misji dla dobra innych

Stowarzyszenie Pomagamy Sercem jest stosunkowo młodą organizacją ale zatem  z dużym doświadczeniem członków zarządu oraz wolontariuszy pracujących  w organizacjach pozarządowych   

 Nadrzędnym celem organizacji jest działalność charytatywna oraz humanitarna, obejmująca potrzeby duchowe oraz materialne człowieka. Działania stowarzyszenia są kierowane w stronę osób dotkniętych ubóstwem, zarówno rodzin z dziećmi, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci oraz młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Wspieramy osoby starsze i samotne, aktywizujemy młodzież oraz dzieci poprzez realizowanie programów pomocowych, zajęć bądź inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym czy prozdrowotnym. Seniorzy spotykają się w siedzibie  stowarzyszenia, stanowiąc zalążek klubu seniora. Dzieciom oraz młodzieży organizujemy aktywny wypoczynek. Opracowujemy projekty pomocowe oraz aktywizujące skierowane do zróżnicowanych grup wiekowych. 

w ramach działalności statutowej Stowarzyszenie Pomagamy Sercem pomaga osobom bezdomnym w zakresie udzielania pomocy rzeczowej w postaci żywności ,odzieży , zakupu leków oraz środków czystości . , od 2017 r. wspieramy dzieci w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią ). Współpracujemy z innymi instytucjami takimi, jak np. Śląski Bank Żywności oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu , a także bierzemy udział w projekcie operacyjnym o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności od września 2019 r. gdzie pomoc żywnościowa trafia do takich grup społecznych jak osoby dotknięte bezdomnością ( często taką żywność bezdomnym dostarczają bezpośrednio nasi wolontariusze ) kolejne grupy społeczne to rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej i społecznej osoby z niepełnosprawnościami , seniorzy i emeryci, których niskie dochody nie pozwalają na normalne i godne przeżycie w społeczeństwie .