Stowarzyszenie MAYDAY

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie MAYDAY zostało zarejestrowane w KRS 2016 roku. Naszą misją jest pomoc osobom ubogim i potrzebującym. Bezpłatnie pozyskujemy i rozdysponowujemy żywność wśród naszych podopiecznych m.in z PO PŻ FEAD. Obecnie jest objętych pomocą prawie 150 rodzin 300 osób. Wsparcie materialne osób chorych i potrzebujących. Pomóż nam pomagać pokryć koszty transportu żywności, która trafia do osób potrzebujących.