Stowarzyszenie Nautica

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Nautica powstalo w 1998 roku i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie: ułatwiania aktywności społecznej osobom niepełnosprawnym, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-turystycznych i rekreacyjno-turystycznych, wspierania i utrzymywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, promocji sportu osób niepełnosprawnych, organizacji wolontariatu.

Działalność Stowarzyszenia Nautica opiera się na prowadzeniu kursów  i wyjazdów nurkowych dla dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami, np. ruchową (paraplegia, tetraplegia, osoby po amputacji kończyn), niewidomych, głuchoniemych, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz cierpiących na dystrofię, stwardnienie rozsiane, jak również ze spektrum autyzmu. 

Kursy nurkowe są prowadzone w systemie HSA (Handicapped Scuba Association) – Międzynarodowego Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych – i obejmują dwie części: pierwsza część obejmuje zajęcia basenowe, druga część odbywa się na wodach otwartych. Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje nurkowania (również według standardów HSA) dla certyfikowanych nurków HSA na wyjazdach nurkowych.

Kurs nurkowy - zajecia basenowe.

Kurs nurkowy - wody otwarte.

Nurkowanie i zdobycie uprawnień wpływa na umocnienie wewnętrzne osoby z niepełnosprawnością, poprawę kondycji fizycznej oraz kompetencji socjalnych – poprawa aktywności społecznej. Te aspekty spełniają przesłanki występowania efektu rehabilitacyjnego, ponieważ – według definicji WHO – rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności o pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Pokazuje to, że działania zmierzające do poprawy dobrostanu osoby z niepełnosprawnością poprzez nurkowanie wpisują się proces rehabilitacji i dobrze go uzupełniają.

Stowarzyszenie organizuje również wydarzenia nurkowo-integracyjne.

Ważną częścią działaności Stowarzyszenia, jest organizacja wolontariatu, w szczególności szkolenia wolontariuszy (pomoc w zdobyciu uprawnień np. Dive Buddy, Rescue Diver, Dive Master, Instruktor HSA).

Motto Stowarzyszenia: "Bariery są tylko na powierzchni"

Wpłaty

Ładuję...