Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Naszą misją jest działanie na rzecz pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.


Naszym głównym celem jest budowa hostelu, który zapewni miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, pozbawionym podstawowej opieki. 10 sierpnia 2009 r. rozpoczęliśmy prace ziemne pod budowę takiego Grupowego Domu Stałego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie własnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie.

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją turnusów rehabilitacyjnych, zimowiskimprez okolicznościowych, wycieczek krajowych i zagranicznych.

Prowadzimy również szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcia dla rodziców wychowujących młodzież z upośledzeniem umysłowym w zakresie psychologii, seksuologii, prawa, rekreacji itp.

Stowarzyszenie odpowiedzialne jest za dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne do Ośrodków Centrum w Bielsku i Bestwinie, co pozwala im na naukę, zawieranie nowych znajomości oraz wyjście z izolacji społecznej.

Wpłaty

Ładuję...